Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közös kincsek tára

2008.07.31

Kép

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ákostól Húsvétra 2

(Zsiann, 2012.04.06 13:44)

Húsvét Üzenete
(Ákos, 2012.04.06 12:13)

SZERINTEM: a Húsvét üzenete maga a Feltámadás (nem a véráldozat). Jézus a Feltámadással, azaz azáltal, hogy Fénytestben még a Földön maradt és 40 napra rá Mennybe szállt, legyőzte az anyagi világon uralkodó erőket és kiszabadította az emberi lelkeket, akik számára az ezt megelőző hosszú időben az átjáró nem állt rendelkezésükre, le volt előttük zárva.
Jézus megszületett földi emberként, olyan körülmények közül indulva, mint bármely más földi ember és egy rövid (33 éves) földi élet alatt eljutott odáig, hogy innen fénnyé válva távozhasson magához az isteni szinthez vissza. (Erre törekszenek pl. a jógik is több életen át.) Közben lelkében ugyan rendelkezésére állt a legmagasabb tudás, de azt át is kellett hoznia a földi hétköznapokba, az anyagi világba. Ez volt az igazi feladat, a megpróbáltatás az ő maga számára is, miközben egyszer 40 napra a legmélyebb rétegekbe is lesüllyedt, megjárta magát a poklot is a pusztaságban.
Jézus magával az életével és a halál legyőzésével építette meg azt az utat, ami innentől fogva így létezik és az analógia révén másnak is rendelkezésére áll. Ő megtette, végigjárta, így lehetőség nyílott rá, hogy más is végigjárja: ez a Híd.
SZERINTEM: Ezt a tanítást adta át Jézus (és ilyen szájbarágósan) a tanítványainak a Húsvét Vasárnapi Feltámadás és az Áldozócsütörtöki Mennybemenetel között eltelt 40 napban.
A keresztrefeszítést mégcsak nem is emlegették utólag, mert ugye kit érdekelt az, ha egyszer feltámadt a Mester. (A keresztrefeszítők meg a mai napig nem tudták magukat túltenni a bűnükön és mossák kezeiket minden Húsvétkor.)
Megváltás
(Ákos, 2012.04.06 13:13)
Előre is elnézést kérek mindenkitől, de olyan elementáris erővel érkezik a késztetés, hogy a végkövetkeztetést is ideírjam (mondhatni diktálnak): teljesen abszurd feltételezés és tanítás az, hogy a kereszthalál általi vérontás az emberek Megváltása érdekében történt. Maga Jézus Születése, Élete és Feltámadása Fénytestben a Megváltás. Ezek után aki ezt az utat (ezt a nehéz utat) járja, az folyamatosan munkálkodik a saját maga Megváltásán, amihez az Utat maga Jézus jelölte ki.
Így már érthető és feloldható az a nagy ellentét, ami az egyházi tanítás és a lelkünkbe kódolt tudás közt feszül.
A Megbocsátás pedig nem azonos a felmentéssel. A Megbocsátás az annyi, hogy minket a végeredmény érdekel: Feltámadt a Mester és Él!
Ezért nem foglalkozunk a gyilkosaival, a gyilkosság körülményeivel és nem ítéljük meg őket, mert nem is a mi feladatunk. Majd ők szépen kiforogják magukból a bűnüket és a bűntudatukat, ehhez viszont minekünk nem kötelező asszisztálnunk.
Feltámadt a Mester, Örüljünk. Vasárnap reggel, mindent a maga helyén és idejében! De ma sem kell szomorkodnunk, mert tudjuk, hogy jön a Vasárnap: úgy 2000 éve teljes Bizonyossággal tudjuk.

Re: Ákostól Húsvétra 2

(Klári, 2020.04.20 00:06)

Miért is kellett ma éjjel idevetődnöm? /Hisz minden szavaddal egyet-értettem már mikor legelőször olvastam./
Ha rájövök, megírom.

Fényecskék

(Klári, 2013.01.17 13:01)

Reviczky Gyula

Az üres fecskefészek

Üres immár a fecskefészek,
Elszállottak a kicsinyek,
A boldogság kis hajlokában
Most szemtelen veréb csipeg.

A nyugalom kedves tanyája
Oly gondozatlan, elhagyott.
Ki tudja hova, merre szálltak
Egyenkint a családtagok.

A család elvesztette egymást,
A gondos anya gyermekit,
S kik egy fészekben laktak egykor
Most egymást meg sem ismerik.

Átszállnak majd a nagy sereggel
Beláthatatlan téreken.
S egymásra többé nem találva
Kötnek ki túl a tengeren.

S az ősi lak télben, viharban
Szomorún, egymagában áll,
S veréblakóktul bitorolva
A boldog uj tavaszra vár.

Mert a langy szellővel, virággal
Megtér a régi fecskepár,
S a kis fészekre minden évben
Uj élet boldogsága vár.
~ ~ ~ ~ ~
Úgy legyen!

Ákostól Húsvétra 1

(Zsiann, 2012.04.06 13:44)

A Gecsemáni-Kertben(Ákos, 2012.04.05 21:07)
Péter éppen most talál rá Jézusra a Gecsemáni-Kertben, aki egy olajfa alatt ül. Jézus figyelmezteti Pétert, hogy amíg a kakas hármat rikkant (azaz péntek reggelig) Pétertől háromszor fogják megkérdezni, hogy ő is a tanítványok közül való-e, és ő háromszor fog nemleges választ adni. -- Ez figyelmeztetés Péternek, hogy készüljön ezekre a helyzetekre. Ha nincs Péter, ha akkor elfogják és lekaszabolják, ma ezt a történetet nem is tudjuk. Péter a Kőszikla, aki továbbviszi a rendszert nyugat felé, majd ott amit nem lehet már elhallgatni, azt nagyon gyorsan átírják a maguk szájíze szerint. Így lesz mára a jogos figyelmeztetésből erkölcsi dorgálás, hogy lám-lám Péter megtagadta a Mesterét és ő keserűen ezt előre látta, sőt még előre meg is rótta ezért fájó szívvel. -- Pedig ez egy jogos figyelmeztetés volt az éles helyzetben, nem pedig holmi siránkozás, ahogy ma tálalják. -- A Pénteki nap történéseit ismerjük viszonylag pontosan, majd azt a kitételt is, hogy Krisztus harmad-napra feltámadt. Azaz: másnap az szombat, a harmadnap pedig a Vasárnap! Vasárnap reggel keresik a barlangban, de eltűnt a test. Majd néhány órára rá sorban megjelenik a tanítványok előtt, de hogyan? (Erről nemigen szoktak ma beszélni.) Fénytestben! És itt az anyagi világban marad halhatatlan Fénytestben még vagy negyven napig és folytatja a tanítást. Tamás tamáskodik és csak akkor hisz, ha megérintheti a Fénytestet, na amit akkor érzett, az teljes bizonyossággal töltötte el. Mindannyiójukat, ezért mentek teljes bizonyossággal hirdetni a történetet mindenfelé. András és Fülöp jöttek errefelé, mifelénk is, hogy tudósítsanak. Mert hitet hirdetniük nemigen kellett azok részére, akik már a születéskor maguk küldték Isten-Fia üdvözlésére három nagy tudósukat. -- Vasárnap reggel a barlangoknál van az igazi húsvéti istentisztelet, a Feltámadás jogos üdvözlése. (Pilisszántón reggel hatkor, Solymáron reggel 7-kor). És utána negyven nap tanítás a mestertől Fénytestben itt a Földön, legyőzve az anyagi halált, megépítve a hidat, amin már mindenki átmehet. A Hidat, amin mindenki átmehet ismét! Ez Húsvét üzenete! (a nyugati utólagos vérrel való bűn-megváltás és erkölcscsősz vetítés nélkül) És ezt tudnunk kell, ez ad Hitet és Erőt, sőt Bizonyosságot!
- * -
(Ákos, 2012.04.06 11:31)
...mindenki megvizsgálhatja személyesen, hogy mi az igazság. Elég hozzá leülni, elengedni a világ zaját és megkérdezni magától Jézustól, Máriától, hogy mi a Húsvét üzenete.
Mindenki maga megvizsgálhatja és személyesen meggyőződhet róla, hogy tartható-e továbbra is az az állítás, ami ma elterjedt vélekedés, hogy Jézus halála azért volt törvényszerű, mert így váltotta meg a vérével a bűntől az embereket. Ez ugyanis Jézus megjelenése előtti gondolkodásból fakadó magyarázat, a szükséges véráldozat a haragvó isten kiengesztelésére. Akik ezt így propagálják, azok a Jézus tanítása előtti szellemiséget viszik tovább, felmentik a gyilkosokat, törvényszerűnek állítanak be egy árulást, leginkább azért, hogy magukat megnyugtassák és felmentsék. -- Attól, mert maga Jézus azt mondta, hogy be kell teljesednie az írásnak és őt itt most bizony meg fogják feszíteni és bocsássunk meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, attól ez még gyilkosság volt. Hiába szépítik utólag az elkövetők. Jézus kérésére megbocsátunk nekik, de nem hagyjuk magunkat félrevezetni, mert ezt nem kérte.
Fénytestben feltámadt és tanított még negyven napig. Áldozócsütörtökön vétetett fel a Mennybe. Ezt így tanítják ma is, csak elfeledkeznek elmondani a lényeget, hogy mit csinált a negyven napban, ugyanis ez a lényeg.
A Harmadnap az bizony Vasárnap reggel és nem szombat este.
Vizsgálja hát meg mindenki maga, hogy hagyja-e magát továbbra is az orránál fogva félrevezetni, vagy inkább megismeri Jézust. (Nehéz szavak ezek, nehezen is írtam le őket, de itt az ideje.)
- * -

Levél mottójaként kaptam

(Zsiann, 2010.02.15 12:10)

Likasztják már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia.
s ki mint vetett, azonképpen arat.

eredet.eoldal.hu (szomszédoló)

(Málinger Zsolt, 2010.01.18 19:46)

Ha imámban egyszer is új földet kérnék,
Tudnám, hogy szemem megvakult a jóra,
Mert minden, mi léleknek igazi érték,
Csak rajtam múlik, hogy váltsam valóra.

Zsókától

(Zsiann, 2009.11.15 19:56)

Mészáros Ferenc:

2012 AZ UTOLSÓ NAP, AVAGY AZ ÍTÉLET NAPJA


Mit vártok? Összedőljenek a házak? Áradjanak az óceánok? Pusztuljon minden és mindenki, akitől féltek, akitől rettegve elbújtok önmagatok börtönébe?
Tűnjön el a rossz? De mi a rossz, ki a rossz?
Miért gondoljátok, hogy a jó csak a bennetek élő sugallat lehet? Hiszen, aki ezt képzeli önnön lényéről, már önmagában rossz és beteg.
Mit vártok? Amnesztiát az Istentől önmagatoknak? Ti féltek, hogy nem lesz már holnap, és a haláltól rettegve éltek, és bölcsnek öltözve,mindenki fölött ítéltek, miközben ez az ítélet önnön mértéketek értéke, tehát a halál.
Miért is lenne vége, amikor minden határtalan és végtelen? Ti éppúgy, mint a többi, akik fölött oly könnyen törtök lándzsát, akiket oly lenézőn megítéltek… Ők is határtalan lények, akik megpróbálnak élni, ahogy számukra jó, és kedves, ahogy a saját ábrándjaik és álmaik súgják…
Mit vártok, ti hatalmas bölcsek? Csak az várhatja mások pusztulását, aki nem képes már csak önmagát szeretni. Mérni is csak ebből a szeretetből képes, és ez a szeretet sajnos véges…

2012?

Talán addigra egymásra ismernek, a ma még magányosan kódorgó lelkek! Talán szövetté nemesedik ez a találka, s új összhang alakul a térben, edződve a tiszta fényben, s az új erőtér visszahat ide, hozzánk, közénk, és lassan minden átalakul. Még az is aki most a véget remélve lapul…

Talán attól kötődik és szilárdul majd az új szövet, ha ez az óhaj oly őszinte és erős, hogy eljut az égig, a magányos vándorok szívéig!
Addig nem! Addig nehéz átok, amit az aggódás álcája takar, s onnan nem jut el semmi az égig.
Mire vártok? Tessék szeretni, és semmitől sem félni! Egyszóval: élni!
(79990)

Magyarország szép:

(Gabus, 2009.11.12 16:15)

http://www.magyarorszag-szep.hu/

:o)

Ausztrál törzsi ima

(zsiann, 2009.11.06 21:49)

'Egyetlen Örökkévaló,
Aki dalolsz nekünk a csendben,
Aki egymás által tanítasz bennünket,
Vezérelj engem erőre és bölcsességre.
Jártomban-keltemben hadd tanuljam
Tisztelni mindeneknek a célját.'

Firák Ágitól

(Zsiann , 2009.11.06 14:54)

Együttérzés gyakorlat (Zsiann, 2009. 10. 31. 20:11)

CÉL: Az együttérzés gyarapítása a világban.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: Személyes megbékélés.

A GYAKORLAT LEÍRÁSA:

A gyakorlatot bárkivel elvégezheted ( ismerős és ismeretlen emberekkel is ). A kiválasztott személlyel kapcsolatban menj végig mind az öt lépésen.

1.lépés: Figyelmedet erre az emberre irányítva, ismételd el magadban:" Akárcsak én, ő is arra törekszik, hogy boldog legyen az élete."

2. lépés: Figyelmedet erre az emberre irányítva, ismételd el magadban:"Akárcsak én, ő is igyekszik életében elkerülni a szenvedést."

3.lépés: Figyelmedet erre az emberre irányítva, ismételd el magadban:" Akárcsak én, ő is ismeri a szomorúságot, a magányosságot és a kétségbeesést."

4.lépés: Figyelmedet erre az emberre irányítva, ismételd el magadban:" Akárcsak én, ő is arra törekszik, hogy szükségletei beteljesedjenek."

5.lépés: Figyelmedet erre az emberre irányítva, ismételd el magadban:" Akárcsak én, ő is tanul az életről."

"A szeretet annak kifejezése,hogy hajlandók vagyunk teret engedni, amelyben lehetővé válik, hogy bármi megváltozzon." (Harry Palmer)

Szeretettel:Firák Ágnes
www.avatar.hu/firakagi

Kláritól

(Zsiann, 2009.11.04 11:10)

Tökéletességre kell törekednünk! (Klári, 2009. 11. 04. 09:50)Most találtam meg az idézetet, amit tegnap szerettem volna a szeretettel kapcsolatos hozzászólásomhoz mellékelni.
Erre gondoltam:

"5,39 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.

5,40 Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, engedd át neki a felsőt is.

5,41 Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.

5,42 Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el."

5,43 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.

5,44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,
[Megjegyzés] 44:

szeressétek ellenségeiteket: Késői kéziratok hozzáteszik: áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; üldöznek: késői kéziratok hozzáteszik: és gyaláznak; 3Móz 19,18; Lk 6,27-28; ApCsel 7,60; 1Pt 3,9; Róm 12,14-20

5,45 hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.

5,46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?

5,47 És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?

5,48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes."

Kingától

(Zsiann, 2009.11.03 10:44)

Fogadalom

Fogadalmad hű szívedből Égbe szállott,
Tiszta lelked Úrhoz vágyott.
Bíráid már ott fogadtak,
Eskütételt elmondattak.
Vállalásod kihirdetett,
Utad hozzád rendeltetett.

Fény Útja már terád ragyog,
Jóságodat Úrtól kapod.
Lelked lángját őrzöd szépen,
Fürdesz éjjel csillagfényben.
Köszönt téged Hajnal pírja,
Sorsod Könyvét szíved írja.

Fogadalmad Égbe szállott,
Vállalásod Földön jár most.
Szívedben a Fénynek hídja,
Két világot egybenyitja.
Táltos lelked tűzmadára,
Ezen repül Otthonába.

Amit ott lát, ide hozza,
Földön legyen Égnek Hona!

2009. augusztus 9.
08.30.Szeretettel:
Götli Kinga

Kláritól

(Zsiann, 2009.11.03 10:09)

szeretetről (Klári, 2009. 11. 03. 07:51)Azt elhiszem, hogy annak idején azért jöttünk a földre, hogy a szeretetvalláson keresztül elterjesszük az emberiségben a feltétlen nélküli szeretetet, ami az egyetlen módja az Atyához való visszakerülésnek. De hogymanapság is csak a magyar tud a legjobban szeretni, azt kétlem. Ki? Honnan tudja, hogy kiben milyen vér kering mára? Miért a gyűlölet embertársaink iránt, akik nem véletlenül laknak velünk nem magyarként itt a Kárpát Medencében? Vajon ki gyakorolja inkább a feltétlen szeretetet? Aki itt él, teszi a dolgát, vagy aki ki akarja írtani innen őket? Ha hagyjuk, hogy az egó önzésének hálójába kerüljünk, "igazunk" biztos tudatában, akkor mennyire valósítjuk meg Krisztus Urunk tanításait? Ha nekünk a másiktól való visszavevés okozna csak megnyugvást, örömöt, elégtételt, akkor hol is tartunk az ellenségeink szeretetének mindennapi gyakorlatában? Miért gondoljuk, hogy erőszakkal bármit is elérhetünk? Miért nem bízunk feltétel nélkül Urunkban? Miért nem Nagyasszonyunktól kérünk segítséget? Miért hisszük el, hogy azok az üzenetek, amik azt sugalmazzák, hogy "Csináljatok már valamit!" az arra vonatkozik, hogy seprűzzük ki az országból a "pokolból szabadultak"-at? Nem inkább azt jeleni ez az üzenet, hogy mindenki saját magával kezdjen már valamit, hogy a szívében béke és szeretet legyen?
Miért köszöntek úgy Mani hívei, hogy "Szeresd a gonoszt jóvá!"----???
Mert tudták, hogy csak így lehet. Ezért jött Jézus a Földre, hogy ezt megmutassa! Nem azt kell néznünk, hogy a másik ember mit csinál, hogyan lop, káromkodik, bánt másokat, hanem azt, hogy én hogyan tudok minél jobban szeretni. Amíg ezt nem tanuljuk meg, addig bármit, BÁRMIT!!! követelhetünk, óhajthatunk, bármilyen módszerrel, nem hozhat megnyugvást, békét, mert azért vagyunk itt, hogy ezt , amit egykor tudtunk, ismét mergtanuljuk, és ebben segítsünk egymásnak.

http://www.youtube.com/watch?v=8IEZGrUkXeQ

Mindenszentekre

(Zsiann, 2009.11.01 22:00)

Ó, hogy az Isten elvett téged tőlem! -sírta az asszony.
És átölelte a halmocskát.
- Az Isten elvette, az Isten vissza fogja adni - vigasztalta a pap.
Az ásót és kapát a vállára vetette. Bólogatva beszélt tovább:
- Némelyek előre mennek, és várják azokat, akiknek dolguk van még a Földön. Néha a gyermek megy előre, néha a szülő. De a Teremtő úgy osztotta be, hogy aki a csillagok fölé kerül, legyen, aki várja őt ottan.
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)

Szuper Agy Jóga

(Zsiann, 2009.11.01 13:52)

Szuper Agy Jóga (SuperBrain Yoga) (Béva, 2009. 11. 01. 09:39)
A Szuper Agy Jóga egy újszerű energia terápia, mely a fül akupunktúrás pontjai segítségével feltölti az agyat friss energiával, valamint harmonizálja a jobb és bal agyféltekét. A speciális gyakorlat működésének energetikai alapjait, a legújabb tudományos vizsgálati eredményeket a gyakorlat hatásáról, találtok videókat a neten. Hallott valaki erről a technikáról?

A világ egyik legnagyobb természetgyógyászának tartott Choa Kok Sui Mester dolgozta ki ezt a módszert, azok számára akik szeretnék agyukat egyre nagyobb mértékben kihasználni, nem mellesleg alkalmazásával valószínűleg elkerülhetők az agyat érintő betegségek nagy része is.
Ez a módszer abból áll, hogy a két agyfélteke működését harmonizáljuk egy speciális jóga gyakorlat segítségével.
Ez csupán néhány percet rabol el az időnkből naponta.
Minden életkorban elvégezhető, egyszerű gyakorlat, melyhez naponta két perc is elegendő. Elősegíti:
A memória képesség fokozását,
A tanulási képesség növelését,
Koncentrációs képesség fokozását,
Kiegyensúlyozottság és nyugalom kialakítását,
Az agyféltekék működésének összehangolását és kiegyensúlyozását,
Az intelligencia (IQ) fokozását. Reggel és este 2X7 (az ismétlés számot hetente emelhetjük egyel max. 14-ig! Két évnek kell eltelni, hogy2 X 21-re tudjuk fokozatosan emelni!)

1. Forduljunk Kelet felé (időseknek Észak felé)
2. Nyelv a szájpadlásra
3. Isteni áldásért imádkozunk:

Alázatosan kérjük a Legfelsőbb Isteni Lény áldását
Minden Szent, Guruk, Szent Mesterek, Spirituális tanítók, Szentek, Arkangyalok, Szent Angyalok, Spirituális Segítők!
Alázatosan kérjük az Isteni fényt, a vezetést, a szeretetet, a segítséget és a védelmet.
Hálával, tisztelettel és szeretettel.
Köszönjük teljes hitben!
Így legyen!

4. Bal kéz jobb fülre. Fülünket a nagy és a mutatóujj közé fogjuk(nagyujj körme néz kifelé)Jobb kéz a bal fülre.( szorítsátok meg enyhén a fülcimpát!)
5. karok lazán
6. Egyenes derékkal orron keresztül levegőt veszünk és leguggolunk.( Talpunk szorosan a földön, enyhe terpeszben)
7. Majd visszafelé egyenes állásba és közben kifújjuk a levegőt a szánkon, miközben nyelvünk még mindig a szájpadláson van.
8. 7x végezzük el a gyakorlatot
A gyakorlat során végig maradjon a szájpadláson a nyelvünk!(ezzel záródik be az energia kör.)
Tapasztalat eddig , aki rendszeresen csinálja, intenzívebbek az álmai,emlékszik rájuk!
Javult a memória, könnyebb a gondolatokra figyelni!

Én most kezdem!

Bévától

(Zsiann, 2009.11.01 13:50)

Élet 12 Aranyszabálya (Béva, 2009. 11. 01. 09:48)
alapelveinek tanulmányozása, óriási változást hoz az életünkbe.Ezek az alapelvek támogatják a testünkben történő genetikai változásokat

A DNS egyre aktívabbá válik, minden egyes beavatásra, Mindegyik alapelv, az év egy hónapjának felel meg, Mindegyik alapelv, a nap óráinak (12 óra) felel meg: a világos/sötét részben,....valamint adekvát a 12 bolygó, a Szeretet 12 különleges mesterének segítségével.
Bármelyiket is választjuk, azzal kapcsolatban a vezetőink és a Szellem segítségünkre lesz 12 héten belül: A 12 Aranyszabályt KELL INTEGRÁLNI FELEMELKEDÉSÜNKBEN

1, ŐSZINTESÉG

légy hű magadhoz, az vagy, aki vagy, az igazság elismerése, és kimondása

2, SZERETET Feltétel nélküli Szeretet: Lady Nada (NagyAsszony, Nagyboldogasszony) Istennő világítja meg
Önmagunk Szeretete, Ön szeretet, hogy elfogadjuk magunkat, olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, megengedjük magunknak, hogy Emberek legyünk, és tanuljuk leckéinket, magad tisztelete és az, hogy mások is tiszteljenek, Másokat is tiszteletbe kell tartani

3, EGYÜTTÉRZÉS hozzásegíteni másokat, saját fényüknek megtalálásához meghagyni mások Szabad Akaratát

4, NEM-ÍTÉLKEZÉS az Ítélet mindig visszatükröződés

Ítélkezéssel Önmagunk felett Ítélkezünk, és ez volt idáig az Emberek 2. Alaptermészete

5, KREATÍV KOMMUNIKÁCIÓ a kreativitás feldolgozza az elfojtást, elnyomást, depressziót az addig elutasított aspektusok feldolgozásában is segít tudatában kell lenni, hogy a kommunikációval, milyen érzéseket vetítünk ki (pl. szavakkal) minden egyes szó teremt pozitívat/negatívat

6, TUDATOSSÁG a tudatlan élet, felelőtlen élet, nem bízunk akkor a képességeinkben a tudatlanság, nem engedi megtalálni a megoldásokat a tudatlanság, a lélek stagnálását hozza, a stagnáló energia, megreked, és betegségeket hoz

7, FELELŐSSÉG felelősek vagyunk Magunkért, Istenért, Földért, a többi emberért a Felelősségérzete, elősegíti a bolygó tudatosságának emelését

8, TISZTELET MINDEN ÉLŐ, MINDEN LÉTEZŐ TISZTELETE

A MINDEN LÉTEZŐ: A SZERETET MANIFESZTÁCIÓJA, Az élet összes formájának a tisztelete, A látható és láthatatlan birodalmak tisztelete (tündérek, manók, virágok)

9, HŰSÉG/LOJALITÁS Önmagunkhoz, azokhoz, akik ránk bízták magukat, hűség azokhoz, akik szeretnek és tisztelnek bennünk

10, SZENVEDÉLY az élet iránti szenvedély lehetőséget ad a továbbhaladásra a Szenvedély szüli a Kreativitást , a Kreativitás az életet Adó Erő, Minden energia kreatív
a Szenvedély lehetővé teszi az Istenség kinyilvánítását
az Élet szeretete látja az örömöt, és elfogadja az élet ajándékait

11. IGAZSÁG az Igazság mindent egyensúlyba hoz

MINDEN DOLOG AMIT AZ ÉLETBEN TETTÉL: HELYES VOLT (a rosszak is, mert tapasztaltunk, tanultunk belőlük)
Megbocsátása másoknak és magunknak, Minden részünket meg kell gyógyítani, és szembenézni a múlttal

12. HIT Hit a szívben van, mely Átsegít a legnehezebb kihívásokon

Beszélgetésekből

(Zsiann, 2009.10.24 13:47)

INVOKÁCIÓ OKTÓBER 23.-ÁRA (Anisha, 2009. 10. 23. 08:27)
Nász János:
INVOKÁCIÓ OKTÓBER 23.-ÁRA

Magyar vagyok, Igen Magyar Vagyok, Szent Időkben, Szent helyekre, akaratom és vágyam hozott ide, Magyar Földből, Magyar Tűzből, Magyar Fényből, Magyar Vízből, Magyar Vagyok, Nincs KI Ellen, Nincs Ki ELLEN.

Magyar Vagyok, Istenem-Én Istenem Magyar bennem, Magyarul szól, Magyar karban, Magyarul remél, Magyarul álmodik, Magyarhalkan: Szép vagy, Jó vagy Magyar lelkem, Magyar Vagyok, Nincs KI Ellen, Nincs Ki ELLEN.

Magyar Vagyok, Igen Magyar Vagyok, MOST AZ AKARTAM LENNI, nem véletlen tenni, nem harsogni, öklöt rázni, örömömben sose fázni, hogy AZ IS VAGYOK.
Magyar Vagyok, átok nem fog, se szidalomfa, csak fogadások sorhalomba,
Magyar Vagyok, Nincs KI ellen, csak szeretni, szeretni EGYRE, adni, nem elvárni: mi az mit kapni, hanem a CsodaSzellem.

Magyar Vagyok, Magyar-Lemur, Mieyhun az Attaiszi, a Magyar Atlantida, PÁN-ON, KÚN-RÁM, minden körülménytől tiszta, imáimmal Magyar a Pálos-TIM, Maja-Plejád, a Szíriuszi-Regát, az Avar, a Szabir, a Tur-An.
Kárpáti ölekben ringat: Mihály, Mária, Mátyás, Rákóczy, Szent László, Erzsébet és AtyaAtilla, Vagyok a szivükbefoglalt, áldásuk bőven ki nem fogyón hull rám, tervem ha volt: befejeztem, megélve mindent, nincs befejezetlen,
Atya fogant, Anya hordott, áldott, áldott magyar gyermek, meséimmel, mondáimmal
Nincs KI ellen, nincs Ki ELLEN.

Létem szerves, csoda, csodaszarvas, Mag Úr, Hun Úr egyse farkas,
Turul szárnyam kieresztem, Nincs Ki ELLEN, Nincs KI Ellen, azt Terjesztem!
A Fényt erjesztem, élővé drága Anyaföldnek. NINCS KI ELLEN, NINCS KI ELLEN, ÍGY KELL LENNEM!!!

Magyar Vagyok, Magyar Vagyok, Most Istenemmel kibeszélem,
S Ő Magyarul szól: megzenélem, múltam egy hullám, ami elment, a jövőm, amit együtt írunk: az lesz, Tenger,
Mind életünk ami volt: ezer születésem ezerszer kellett lennem, ezer jelenlétem hogy ideérjek, ezer álmom ezeregyféleképpen, ezer asszonyom, ezer gyermekem, ezer halálom, ezeregyféleképpen már nem számlálom, de EGY ÉLETEMBEN, pedig mindig: ÉN VAGYOK

Magyar Vagyok, Magyar Vagyok, Magyarnak Jöttem, és a Magyar most elindul, megindul Fénymagyarnak ÉnBelőlem, és nem fárad meg, ha majd galxisomba térek, mert Magyarul van beírva oda Magyarhitem, MAgyarLétem és a Mag, Magyar bennem: AZ ÖNFELTÁMADÁSOM, a Magyar új rend , Nincs KI Ellen, Nincs Ki ELLEN, ez az Áldásomban a Látomásom

Magyar Vagyok, Magyar Vagyok, Szent életben, Várandásban, Meglelésben,
Magból-Szellem: istencsillagáradásban.
Bántás, rontás múljon bennem, ha másikad bántnád, szótlan marad a Magyar Szellem, Aki Te is, Aki Én IS Vagyok, Nincs Ki Ellen, Nincs Ki Ellen

Vigyázzunk EGY-MÁSRA, Vigyázzunk MAG-unkra, MIND MI SZENTEM!
Nincs KI Ellen, Nincs Ki ELLEN !!! Mára már Csak MAG-unkért kell Tennem!

Kingától

(Zsiann, 2009.04.23 12:23)

Igazság Kapuja (Kinga, 2009. 04. 23. 01:07)Igazság Kapuja

Igazság Kapuja szólít Téged,
Által enged Magyar Véred!
Sorsod elől el nem szaladsz,
Ezer Útból Egyen haladj!
Megmérettél, Ítéltettél,
Kapun bizony által léptél!
Egy az Út, Most azon haladj,
Igaz Szíved Fényben marad!

2009. április 23.
0.48.

Kingától, Tamás oldaláról

(Zsiann, 2009.04.22 19:49)

SzívJóság (Götli Kinga, 2009. 04. 21. 15:55)
SzívJóság

Jónak lenni, csöndben, Szívből,
Mondd! Ismered -e vagy csupán csak hírből?
Életednek része -e már Szívedben a Szikra,
S hallgatsz -e rá, mi létezésed, s az Igazságnak Titka?
Szívedben a Jóság hoz -e kinyíló virágot,
S hordod -e tenyereden a megfáradt Világot?
Emeled -e Őt, hogy tartson Téged,
Hogy Szívedben gyúljanak a Megváltó Fények?
Hogy ragyogjanak, s vessenek Gyógyító Szikrákat,
Hogy a Szívjóság Koronázza Égben Áldott Hazánkat!

2009. április 21.

Hajnalkától

(Zsiann, 2009.04.22 10:51)

fogadjátok őket sok szeretettel (Hajnalka (Szabó), 2009. 04. 21. 13:43)Kezeidben, Istenem

Lehetne csak úgy létezni,
ahogy egykor voltam,
de tudom, nem véletlen,
hogy most Vagyok.
Ezerszer elvetettem a gondolatot,
mégis mindenből árad a TE akaratod.

Jó volna érezni, tudni
mi az, mitől feléledt szívem,
s köszönöm neked, hogy megértem;
végre megleltem hitem.

Kérem, hogy szeress, nehogy elvesszek.
Hisz nincsenek bonyolult egyenletek
arról, MI vagy, s MI lehetnél!
Csak egy van: TE, s általad minden él.

Elbizonytalanodni,
révedni nem tudok,
mert veled érzek,
általad mozdulok.

Szeress, hogy szerethessek,
oly messze van már minden,
nem tudok nélküled lélegezni,
hisz itt tartasz kezeidben!